Občianske združenie SaUvedom


Ulica Hospodárska 3608/45
91701 Trnava
Slovenská republika

Simona Hlaváčová
Telefón: +421 904 849 122
E-mail: trnava@sauvedom.sk

IČO: 52308537
Číslo účtu: SK1383300000002301633804
Registračné číslo MV SR: VVS/1-900/90-56223